Zmiany w Kartach Pracy 3.50.02

  • Numer zlecenia produkcyjnego przy wypełnianiu akordu
  • Numer konta zleceniodawcy na wydruku Karty ECP
  • Poprawiony wydruk Karty ECP