Cennik

Dzierżawa programu – NOWOŚĆ!!!

Prosimy o kontakt w celu otrzymania szczegółowego cennika.

Cennik

Wersja1 Cena netto Opcjonalny pakiet szkoleniowy2
Cena netto Ilość godzin
do 20 pracowników 500,- pierwsze stanowisko

200,- każde następne

160,- 2h
do 50 pracowników 1.000,- pierwsze stanowisko

300,- każde następne

480,- 6h
do 100 pracowników 1.500,- pierwsze stanowisko

400,- każde następne

720,- 9h
do 200 pracowników 2.000,- pierwsze stanowisko

500,- każde następne

1.120,- 14h
do 350 pracowników 2.500,- pierwsze stanowisko

600,- każde następne

1.520,- 19h
do 500 pracowników 3.000,- pierwsze stanowisko

700,- każde następne

2.000,- 25h
do 1000 pracowników 3.500,- pierwsze stanowisko

800,- każde następne

2.320,- 29h
powyżej 1000 pracowników 5.000,- pierwsze stanowisko

1000,- każde następne

2.800,- 35h

1 – limit pracowników obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w danym miesiącu
2 – podaną liczbę godzin należy traktować jako propozycję, tzn. że można wybrać mniejszy pakiet niż wynikający z wersji programu lub w ogóle zrezygnować z pakietu

Dodanie funkcjonalności – zmiany w programie

Na życzenie klienta dostosowujemy program do indywidualnych potrzeb za dodatkową uzgodnioną opłatą.

Odnowienie licencji

Roczna opłata za odnowienie licencji wynosi 25% aktualnej ceny zakupu licencji netto.