Opis

Karta pracy pracownika – rozliczanie czasu pracy – planowanie

  • Czas pracy zapisywany z dokładnością do 1 minuty.
  • Dzień pracy można podzielić na mniejsze części, by odzwierciedlić pracę na różnych obiektach lub zmianę stawki.
  • Automatyczne naliczanie godzin 50%, 100%, nocnych, drugiej zmiany w oparciu o definicje czasu pracy i parametry wybrane w danym okresie rozliczeniowym. Dla czytelności, zmiany wprowadzone ręcznie są specjalnie oznakowane.
  • Miesięczna ewidencja czasu pracy oraz przedłużony okres rozliczeniowy
    (od 2 do 12 m-cy).
  • Przepisywanie godzin nadliczbowych na następny okres.
  • Można prowadzić podwójną ewidencję czasu pracy (plan – wykonanie) i naliczać przekroczenia normy dobowej na podstawie różnic. Jest to przydatne w nietypowych rozkładach czasu pracy.
  • Naliczanie przekroczeń normy przyjętej w okresie rozliczeniowym dla zwykłego i równoważnego systemu czasu pracy oraz ruchu ciągłego.
  • Samoczynne uwzględnienie zmian czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

Wydruki i zestawienia – Karta pracy do wydrukowania

  • Czytelne wydruki charakteryzujące się niskim stopniem zużycia tonera lub tuszu, z możliwością regulacji jasności.
  • 4 rodzaje kart pracy.
  • Grafik indywidualny, pracowników działu lub posterunku.
  • Karta ewidencji czasu pracy.
  • Karta ewidencji czasu pracy ZOZ.
  • Podsumowanie przedłużonego okresu rozliczeniowego.
  • Karta akordowa.
  • Zestawienia czasu pracy i płacy.
  • Zestawienia produktowe na podstawie pracy akordowej.
  • Wszystkie wydruki można zapisać w postaci pliku PDF.

Wprowadzanie danych

  • Dane można wprowadzać przy użyciu samej klawiatury.
  • Wygodna nawigacja klawiszem Enter wraz z automatycznym zatwierdzeniem.
  • Jednoczesna edycja kart pracy wielu osób, np. całego posterunku.
  • Wizard do automatycznego wypełniania karty.
  • Funkcja kopiuj/wklej pozwala przenieść fragment karty pracy lub dane z całego miesiąca na wybrany dzień lub kartę innego pracownika.