Opis

Karta pracy pracownika – rozliczanie czasu pracy – planowanie

 • Czas pracy zapisywany z dokładnością do 1 minuty.
 • Dzień pracy można podzielić na mniejsze części, by odzwierciedlić pracę na różnych obiektach lub zmianę stawki.
 • Automatyczne naliczanie godzin 50%, 100%, nocnych, drugiej zmiany w oparciu o definicje czasu pracy i parametry wybrane w danym okresie rozliczeniowym. Dla czytelności, zmiany wprowadzone ręcznie są specjalnie oznakowane.
 • Miesięczna ewidencja czasu pracy oraz przedłużony okres rozliczeniowy
  (od 2 do 12 m-cy).
 • Przepisywanie godzin nadliczbowych na następny okres.
 • Można prowadzić podwójną ewidencję czasu pracy (plan – wykonanie) i naliczać przekroczenia normy dobowej na podstawie różnic. Jest to przydatne w nietypowych rozkładach czasu pracy.
 • Naliczanie przekroczeń normy przyjętej w okresie rozliczeniowym dla zwykłego i równoważnego systemu czasu pracy oraz ruchu ciągłego.
 • Samoczynne uwzględnienie zmian czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

Wydruki i zestawienia – Karta pracy do wydrukowania

 • Czytelne wydruki charakteryzujące się niskim stopniem zużycia tonera lub tuszu, z możliwością regulacji jasności.
 • 4 rodzaje kart pracy.
 • Grafik indywidualny, pracowników działu lub posterunku.
 • Karta ewidencji czasu pracy.
 • Karta ewidencji czasu pracy ZOZ.
 • Podsumowanie przedłużonego okresu rozliczeniowego.
 • Karta akordowa.
 • Zestawienia czasu pracy i płacy.
 • Zestawienia produktowe na podstawie pracy akordowej.
 • Wszystkie wydruki można zapisać w postaci pliku PDF.

Wprowadzanie danych

 • Dane można wprowadzać przy użyciu samej klawiatury.
 • Wygodna nawigacja klawiszem Enter wraz z automatycznym zatwierdzeniem.
 • Jednoczesna edycja kart pracy wielu osób, np. całego posterunku.
 • Wizard do automatycznego wypełniania karty.
 • Funkcja kopiuj/wklej pozwala przenieść fragment karty pracy lub dane z całego miesiąca na wybrany dzień lub kartę innego pracownika.