Zmiany w Kartach Pracy 3.41.02

  • Poprawiony błąd przy tworzeniu grafików na karcie posterunkowej.
  • Uaktualnienie środowiska uruchomieniowego Javy do najnowszej wersji.